کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

تضاد

تضاد

ژان پل سارتر  :

من مخالف تو و اندیشه تو هستم

اما

برای انکه تو ازاد زندگی کنی حاضرم جانم را فدا کنم.

 

بعضی ها هم   :

من مخالف تو و اندیشه تو هستم

اما

برای انکه فقط من باید زندگی کنم حاضرم جانت را فدا کنم.

   + سحر - ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس