کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

تضاد 2

 مقایسه دیوار یک مهد کودک در تهران و یک مهد کودک در اروپا !


?ui=2&view=att&th=124704ea9bf8053b&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124704ea9bf8053b&zw


?ui=2&view=att&th=124704e208a30e5c&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124704e208a30e5c&zw

   + سحر - ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس