کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

بی تو


بی تو مهتاب شبی ....
باز از آن کوچه گذشتم ،
همه تن چشم شدم ...

خیره دنبال تو گشتم

   + سحر - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس