کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

چیز

 

صد دروغ و جعل و تهمت ساختید / با هزاران شیوه بر او تاختید


چون نیاوردید "چیزی" را به دست / "چیز" او را در دهان انداختید!

   + سحر - ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس