کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

راه نه آن است و نه این

 

            قومی متفکرند اندر ره دین  

  

                       قومی به گمان فتاده در راه یقین 

 

                                    می ترسم  از آن که  بانگ آید  روزی    

  

                                                        کی بی خبران راه نه  آن است و نه این


حکیم عمر خیام

   + سحر - ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس