کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

درکشورما :

آنکس که بداند و بداند که بداند

                                                  باید برود غازبه کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند

                                               بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند

                                               با پارتی وبا پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند

                                                         برپست ریاست ابدالدهر بماند

   + سحر - ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس