کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

چه کسی درست می گوید ؟

دموکراسی میگوید:رفیق حرفت را خودت بزن نانت را من میخورم


مارکسیسم میگوید: نانت را خودت بخور حرفت را من میزنم


فاشیسم میگوید: نانت را من میخورم، حرفت را هم من میزنم، تو فقط برای من کف بزن


اسلام حقیقی میگوید: نانت را خودت بخور،حرفت را هم خودت بزن، من برای اینم که به حق برسی


اسلام دروغین میگوید: تو نانت را بیاور بده به ما، ما کمی از آن را جلویت می اندازیم و تو حرف بزن...اما حرفی که ما میگوییم

دکتر شریعتی

   + سحر - ۸:٢۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس