کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

انسان و انسانیت


انسان در کوچه ها سرگردان است و انسانیت در کتاب ها...


انسانیت سرگردان؟ همان سیاهی مرکب بر کاغذ است. کرامت انسان همان سیاهی مرکب در ماده های قانون اساسی است. همان سیاهی مرکب در آیات قرآن مجید است که ارزش جان یک انسان را متناسب با ارزش جان تمام انسان ها می داند. 

   + سحر - ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس