کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

سخنرانی امام خمینی (خلاصه)

فرض که شاه آدم خوب و خدمت گزاریست ولی وقتی مردم این خدمت گزار را نمیخواهند و با راهپمایی های آرام خود نشان دادند که این خدمت گزار را نمیخواهند...

ما نمیخواهیم که این بشر زندگی ما را بهشت برین  کند....

ما این آقای خدمت گزار را نمیخواهیم ....آیا حقوق بشر این نیست؟؟

مردم این خدمت گزار را نمیخواهند...

سرنوشت اهالی یک مملکت با خودشان است....

این آقای خدمتگزار بروند کنار ما خودمان  خدمت گزار خود را انتخاب میکنیم

   + سحر - ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس