کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

اینگونه باش

شیر افریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از کند ترین غزال افریقایی کمی تند تر بدود تا از گرسنگی نمیرد


.
وغزال آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از تند ترین شیر آفریقایی کمی تند تر بدود تا کشته نشود


.

مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال

مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی


   + سحر - ۸:٠٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس