کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

شهر من کرج

تاریخ انتشار 1341/02/25 
افتتاح سد امیرکبیر (کرج)
دوره تاریخی : پهلوی 
 

 http://museum.ict.gov.ir/Site.aspx?ParTree=111413161212&p=7

   + سحر - ۱:٠۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس