کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

سخنی از ناپلئون:

وقتی دشمن شما در حال اشتباه کردن است، هیچوقت مزاحمش نشوید

   + سحر - ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس