کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

اینجا ایران است

به گفته محمود احمدی نژاد


اینجا ایران است.


”سرزمینی با آزادی های نزدیک به مطلق”

   + سحر - ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس