کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

خودتی

-- بزغاله.

-- گوساله .

-- بزغاله گوساله .


-- خودتی ؟!!

   + سحر - ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس