کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

من به خدا ایمان دارم

 

همان خدائی که خرمّشهر را آزاد کرد


، زندانیان به ناحق در بندمان را نیز آزاد می کند.


من به خدای خرمّشهر ایمان دارم

   + سحر - ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس