کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

عدالت

سپیدان را خدا بر تخت کردی      عرب ها را ولی بر نفت کردی

عدالت را چه کردی پس خدایا    سیاهان را چرا بدبخت کردی !؟

   + سحر - ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس