کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

تامل

 

در چشمانش نگاه کرد و گفت :

 

نمی خوام وقتی بچه ام بزرگ شد بره صادقیه ما ، آریاشهر شما، خوش گذرونی !


   + سحر - ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس