کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

به درونم می اندیشم

 

   + سحر - ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس