کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

لباس شخصی

 

قاسم روانبخش از شاگردان مصباح یزدی درباره لباس شخصی ها گفت :

 

همه مردم لباس شخصی هستند.

   + سحر - ٩:۳٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس