کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

ما وارث فرهنگی هستیم که می گوید :

 

هر رازی داری با دوست خود در میان منه شاید که روزی دشمن شود


و هر آزاری که توانی به به دشمن مرسان  ، باشد که روزی دوست گردد

   + سحر - ٧:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس