کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

آسوده بخواب

 

   + سحر - ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس