کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

کوتاه ولی عمیق

 

در معبدی گربه ای وجود داشت که هنگام مراقبه ی راهب ها مزاحم تمرکز آن ها می شد . بنا بر این استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد یک نفرگربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد .


این روال سال ها ادامه پیداکرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد .


سال ها بعد استاد بزرگ در گذشت .


گربه هم مرد .


راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام مراقبه به درخت

ببندند تا اصول مراقبه را درست به جای آورده باشند .


سالها بعد استاد بزرگ دیگری رساله ای نوشت در باره ی اهمیت بستن گربه

   + سحر - ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس