کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

در باره الی

 

یک پایان تلخ، بهتر از یک تلخی بی پایان است


   + سحر - ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس