کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

اینجا خوزستان است

 

اینجا خوزستان است .

پاره تن کشور ایران.

اگر روزی قلب این منطقه نتپد کشور ایران فلج خواهد شد.

مردم این استان بر روی دریای نفت زندگی میکنند

و هزینه های کشور از فروش نفت این منطقه تامین می شود

 

 

 

 


   + سحر - ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس