کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

رسایی:

 

شخصیت حقوقی امام متعلق به خانواده ایشان نیست


   + سحر - ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس