کاش در بهشت بی خبری بودم


ما که در حاشیه زندگی می کنیم ، دیگه از حاشیه کجا بریم ؟

 

 

آموختم که داوری ام درباره انسان ها بر مبنای توانایی آنان در پذیرش نور باشد


برخی از آنان که در روز توانستند پذیرای آفتاب شوند


پس از آن در شب همچون کانونی از نور به چشمم جلوه کردند

 


   + سحر - ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸
blogکد بازی تمرکز حواس