مشایی :

 

 اگر 27 سال قبل از احمدی نژاد را در خصوص توجه به قرآن و روحانیت جمع بزنیم و ضربدر 100 کنیم به سه سال دوران احمدی نژاد نمی رسد.مگر احمدی نژاد اجازه می دهد کسی یک ذره انحراف داشته باشد؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
حمیدرضا

چند سال پیش قرآن بر روی سینی و حمل کننده ی آن رقص کنان آن را به قاری تحویل داد. اوج توجه بود.

حسین محمودزاده

سلام منظور ایشان اسلام جدیدی است که آقایان نو ظهور ارائه نموده اند