احمدی نژاد :

 

 ۲۲ بهمن امسال

تشییع جنازه نظام سرمایه دارى لیبرال خواهد بود


/ 2 نظر / 3 بازدید
حمیدرضا

پس آمریکا فرو پاشید؛ چی بی صدا. ما خبردار نشدیم.

حسین محمودزاده

سلام می گویند دختر و پسری در پارک مشغول معانقه بودند و پسر به دختر گفت که زخمی بر گردن من هست که اگر تو ببوسی خوب می شود . باغبانی پیر در آن حوالی بود و چون این مطلب شنید گفت که اگر این معالجت را و این بوسه را ثمری هست بر بواسیر من هم بوسه ای زند تا خوب شود . حکایت این دوستان است که اگر 22 بهمن معجزه می کند فکری به حال دردمندان بکنید بگذارید لیبرال ها به درد خود بمیرند .