rest of my life

 

باید بگم همیشه فکر می کردم تاثیر گذار ترین شهر در زندگی من اهوازه

(من عاشق اهوازم و خصوصا جاده اهواز - ماهشهر)

 

ولی ظاهرا این طور نشد و کاشان تبدیل شد به تاثیر گذار ترین شهر در زندگی من و مشایعت با خانم ع.پ از شرکت س.ن.ا

 

چون یه تصمیم مهم گرفتم که کل زندگی منو تحت تاثیر قرار میده و شاید تا آخر عمر

 

/ 0 نظر / 16 بازدید