امیرکبیر

 

اگه امیرکبیر الآن کاره اى بود، روزنامه اى به نام "فجایع الاتفاقیه" تأسیس میکرد !

 


/ 2 نظر / 14 بازدید
این روزها..

خدا بیامرز اگه بود با دیدن این وضع سکته میکرد و دیگه وقتی برای تاسیس روزنامه نداشت.

این روزها..

راستی وبتون خیلی عالی هست. آهنگ وبتونو خیلی دوست دارم[لبخند][گل]