٨٨/٨/٨

 اوه تا ٩٩/٩/٩  دیگه این تاریخ تکرار نمیشه

و به نقل از وبسایت دکتر مهدی خزعلی

سالهاتاریخ شمسی گشت و گشت/    

شادمان شد تا شنید این سرگذشت/   

روز میلاد امام هشتم است/   

هشتِ هشتِ جمعهِ هشتاد و هشت/

/ 0 نظر / 2 بازدید