سخنرانی امام خمینی (خلاصه)

فرض که شاه آدم خوب و خدمت گزاریست ولی وقتی مردم این خدمت گزار را نمیخواهند و با راهپمایی های آرام خود نشان دادند که این خدمت گزار را نمیخواهند...

ما نمیخواهیم که این بشر زندگی ما را بهشت برین  کند....

ما این آقای خدمت گزار را نمیخواهیم ....آیا حقوق بشر این نیست؟؟

مردم این خدمت گزار را نمیخواهند...

سرنوشت اهالی یک مملکت با خودشان است....

این آقای خدمتگزار بروند کنار ما خودمان  خدمت گزار خود را انتخاب میکنیم

/ 2 نظر / 3 بازدید
رضا

سلام دستت طلا عجب مطالبی می نویسی اینو از کجا پیدا نمودی عالی است ادامه بده

حسین محمودزاده

حالا این که دیکتاتور بودنش محرز شده . فکر میکنی با زبون خوش بلند میشه و جاشو تعارف میکنه / ؟