راستش اینه که آدم هیچ وقت نمی دونه چی می خواد 


آدم فکر می کنه یه جور آدم مشخصو می خواد و بعد یکیو می بینه که هیچی از چیزهایی که می خواسته رو نداره و بدون هیچ دلیلی عاشقش می شه

 

/ 0 نظر / 2 بازدید