آموختم که داوری ام درباره انسان ها بر مبنای توانایی آنان در پذیرش نور باشد


برخی از آنان که در روز توانستند پذیرای آفتاب شوند


پس از آن در شب همچون کانونی از نور به چشمم جلوه کردند

 


/ 2 نظر / 3 بازدید
مصطفی

این کجاست که داره برف میاد؟؟؟

درگیر

بسیار زیباست و همذات پنداری ...