روز بزرگداشت حقوق بشر در فرهنگ خردمدار ایران خجسته باد


پنج سال پیش، هنگامی که برای اولین بار «کمیته ی بین المللی نجات پاسارگاد» روز 29 اکتبر (هفتم آبان) را ـ که سالگشت روز ورود کورش بزرگ به بابل در 2500 و اندی سال پیش و صدور منشور حقوق بشر او است ـ به عنوان روز جهانی کورش بزرگ اعلام  داشت، و مردمان جهان و به خصوص ایرانیان  را  برای نجات آرامگاه و خانه ی او ـ که می رفت تا به دست .............. ویران شود ـ فرا خواند، هرگز گمان نمی رفت که این روز به چنین سرعتی در میان ایرانیان رسمیت پیدا کند.

ایرانیان فرهنگ دوست، و رسانه های خارج از ایران و وبلاگ ها و سایت های علاقمند به
فرهنگ ایرانزمین در سراسر جهان، و از جمله ایران، با کمترین توان مادی و با بیشترین
شور خود در بزرگداشت این روز شرکت کردند و از انسانی گفتند که در زمانه ای که دنیا جز بیداد و توحش نمی شناخت و تصوری از «حقوق انسان ها» مطرح نبود، اولین منشور حقوق بشر را از سوی ایرانیان به جهان هدیه کرد.

جوانان ایران، که سال ها  کتاب های درسی کودکی و نوجوانی شان از نام شخصیت های تاریخی مان تهی شده بود، و چشم و گوش شان تنها به تبلیغات رسانه ها و مراکز وابسته ای باز  بود که بزرگانی چون کورش را با نام هایی چون «جباران تاریخ»،  طاغوتی» و «کافر» معرفی می کردند، با شنیدن آن چه که در منشور او بود، با دانستن این که کلمات و تصویر این منشور پس از 2500 سال، و در قرن بیست و یکم حتی، در سازمان ملل متحد حضوری زنده دارد، و از شنیدن گوشه هایی از ارزش های برآمده از فرهنگ خردمدار و مهرافروز و متمدن ایرانی شان به وجد آمدند. و از آن زمان تا کنون با همه ی محدودیت ها، با همه ی  فشارها و بگیر و ببندها، و با همه ی سم پاشی
های وابستگان به حکومت، هر ساله بزرگداشت این روز را در حد توان خودشان در ایران نیز برگزار کرده اند.

امسال اما روز جهانی کورش، با یکی از مهم ترین و متمدنانه ترین جنبش های آزادی
خواهانه در طول تاریخ  ایران همزمانی پیدا کرده است. این جنبش، که با سبزی و حق طلبی آغاز شد، اکنون در خود خواسته هایی را می پروراند که نشان دهنده ی جضور و پایداری تفکر برخاسته از بستر فرهنگ با شکوه و انساندوستانه ای است که منشور کورش را بوجود آورده است. این تفکر که بدون تردید از آن مادران و پدران باستانی ما بوده در ذهن مردمان امروز ایران، و به خصوص جوان های دلیر و متمدن ما امروزی شده است.

کمیته ی بین المللی نجات پاسارگاد روز کورش بزرگ را به همگان تبریک گفته و همچنان
از هموطنان خود در سراسر جهان تقاضا دارد که با حفظ میراث فرهنگی و طبیعی
ایرانزمین، و با بزرگداشت روزهای نیکی چون «روز جهانی کورش بزرگ» به گسترش و مانایی فرهنگ خردمدار، مهرآفرین، و شادمان ایرانی مان یاری رسانیده و، این گونه، در
مقابل فرهنگ خشن، جنگ طلب  و ویرانگری که این روزها سرزمین مان را بیش از همیشه تلخ، عبوس و رنجور کرده است بایستند.

با مهر و احترام
شکوه میرزادگی
مسئول کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

/ 3 نظر / 2 بازدید
نرگس

درود بر شما متن جالبی برای اطلاع رسانی بود.

دانشجو

دانلود مستند ترور حقیقت ( حوادث پس از انتخابات ) http://love-iran-1.persianblog.ir/tag/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA [عینک]