تضاد

تضاد

ژان پل سارتر  :

من مخالف تو و اندیشه تو هستم

اما

برای انکه تو ازاد زندگی کنی حاضرم جانم را فدا کنم.

 

بعضی ها هم   :

من مخالف تو و اندیشه تو هستم

اما

برای انکه فقط من باید زندگی کنم حاضرم جانت را فدا کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید