چطور می توانی؟

چطور می توانی؟

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

آنگاه که حتی گوشهایت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

و آنگاه که تظاهر به دیدن خدا می کنی و بنده خدا را نادیده می گیری

می خواهم بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی!!!؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
حسین محمودزاده

سلام دستهائی که گفتی فقط به سوی دامان زورگویان و قلدران و اربابشان بلند میشود نه بسوی خدا .

بهزاد

موفق باشی

حمیدم

ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه