++

 

آری از پشت کوه آمده ام ,و میخواهم به همانجا برگردم با افتخار...

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!

برای عشق خیانت کرد

برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد

برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم

می گویند: از پشت کوه آمده!

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ
/ 3 نظر / 32 بازدید
هاروت

آری از پشت کوه آمده ام ,و میخواهم به همانجا برگردم با افتخار... واقعا سخت بین مردمی زندگی کردن ، که فکر میکنن اگه کلاه همو برندارن سرشون کلاه رفته ، آدمایی که با قانون جنگل زندگی میکنن.و میشه گفت فقط یه حیوون میتونه با قانون جنگل زندگی کنه

متین

زیبا بود ...کاش می گفتی اینور با اینهمه ادعا ودبدبه وکبکبه ودماغ بالا کشیدن چرا گوسفند دارد؟!گوسفندی نباشد گرگی هم نیست شایداینور واونور کوه نداریم بلکه آدم داریم تا آدم ...[گل]